کاروتنوئیدها همچنین منابع غذایی ضروری ویتامین A

کاروتنوئیدها همچنین منابع غذایی ضروری ویتامین A هستند و  در برگه زردآلو در ژنوتیپ ها، محتوای کاروتنوئید کل از 0.44 میلی گرم در 100 گرم در “شاکارپارا” تا 3.50 میلی گرم در 100 گرم در “CITH-A-2” متغیر بود.

تخمین زد که میزان کل کاروتنوئیدهای زردآلو خشک آفتابی یونانی از 0.755 تا 2.740 میلی گرم در 100 گرم متغیر است و بسیاری از محققان قبلاً تغییراتی را در کاروتنوئیدهای کل زردآلو شناسایی کرده اند.

کاروتنوئیدها دارای خواص آنتی اکسیدانی هستند و می توانند از غشای سلولی در برابر استرس اکسیداتیو محافظت کنند. محتوای کاروتنوئیدها به دلیل تفاوت در آب و هوا، تنوع، منشاء جغرافیایی، سال برداشت و روش های کشت متفاوت است.

زردآلو

فعالیت آنتی اکسیدانی زردآلو خشک قیسی با استفاده از سه روش آزمایشگاهی، یعنی CUPRAC (ظرفیت آنتی اکسیدانی کاهنده جام)، FRAP (قدرت آنتی اکسیدانی کاهش دهنده آهن) و DPPH (1،1-دی فنیل-2-پیکریل هیدرازیل) تعیین شد.

تفاوت معنی داری (05/0p<) در ژنوتیپ ها از نظر صفات تغذیه ای و تغذیه ای مشاهده شد و ساکارز بیش از 60 درصد کل قندها را در بیشتر ژنوتیپ ها تشکیل می دهد و پس از آن گلوکز و فروکتوز قرار دارند.

اسید سیتریک بیش از 50 درصد از کل اسیدهای آلی موجود را تشکیل می دهد و پس از آن اسیدهای مالیک و سوکسینیک قرار دارند.

زردآلو خشک به دلیل ترکیبات معدنی خود منبع خوبی از پتاسیم (1430.07 تا 2202.69 mg/100 g dwb) و آهن (2.69 تا 6.97 mg/100 g dwb) است و محتوای کل کاروتنوئیدها بین 0.44 تا 3.55 میلی گرم در 100 گرم بود که بتاکاروتن 33 تا 84 درصد از کل محتوای را تشکیل می دهد.

 • منابع:
  1. Nutritional and Phytochemical Traits of Apricots
 • تبلیغات:
  1. رازهای زندگی شاد ایل قشقایی فاش ش!
  2. مربا توت فرنگی در طبخ همبرگر غوغا کرد
  3. راز موفقیت آن است که از شکست مسیر بسازید!
  4. ساخت ماسک صورت معجزه آسا با مربا توت فرنگی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.